Bogoroditsa

Church relics sending from Saint-Petersburg to Ekaterinburg.

 

Church relics sending from Saint-Petersburg to Ekaterinburg. 

Photo by Alexey Talipov

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.