Godunov

Boris Godunov opera rehearsal at Bolshoi Theatre, Moscow.

  

Boris Godunov opera rehearsal at Bolshoi Theatre, Moscow. 

Source: RIA-Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.