Submarine

Diesel submarine "Ust-Kamchatsk" arrives at Pacific Fleet base. The diesel submarine "Ust-Kamchatsk" moored at the Pacific Fleet' main base.

  

Diesel submarine "Ust-Kamchatsk" arrives at Pacific Fleet base. The diesel submarine "Ust-Kamchatsk" moored at the Pacific Fleet' main base.  

Source:RIA Novosti


All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.