Russia's Short Track Skating Championship

 

 Professional skaters Vladimir Kuzovnikov (No.33) and Ruslan Zakharov (No.59) running the 500 meters distance during Russia's Short Track Skating Championship.  Source: RIA Novosti / Alexey Filippov


All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.