Chess championship among children

Players in the chess championship among children under 10 in Vladivostok

 

Players in the chess championship among children under 10 in Vladivostok. Source: Vitaliy Ankov/RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.