Titova: girl of Playboy

Maria Titova, the most beautiful girl of the year by Playboy Magazine.

Maria Titova, who was selected as the most beautiful girl of the year, by Playboy Magazine, at a ceremony at the Izvestiya Hall club in Moscow. Source: RIA Novosti / Ekaterina Chesnakova.

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.