Airplane crash in Tyumen

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.