Remote village

Father Ioakim, a founder of the Svyato-Anfimovskaya Orthodox community in the village of Poteryayevka in Altai Territory, feeds sheep.

Father Ioakim, a founder of the Svyato-Anfimovskaya Orthodox community in the village of Poteryayevka in Altai Territory, feeds sheep.  Source: Alexandr Kryazhev/RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.