The"Kuresh" wrestling competition

Wrestlers of Dubrovka village in the Chelyabinsk region take part in the "Kuresh" competition during the Sabantui holiday. Source: RIA Novosti / Alexander Kondratyuk

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.