Natalya Vodyanova paid a charitable visit to Krymsk

Natalya Vodyanova (left), top fashion model and founder of the Naked Heart Foundation, speaks with a kid at the opening of children's playground in Krymsk during her charitable visit to the town. Source: RIA Novosti / Vera Kostamo

Natalya Vodyanova (left), top fashion model and founder of the Naked Heart Foundation, speaks to a kid at the opening of children's playground in Krymsk during her charitable visit to the town. Source: RIA Novosti / Vera Kostamo

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.