Fisher pull out nets with fish

Tunaicha Fishing Company employees pull out nets with fish. Source: Artem Zhitenev/RIA Novosti.

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.