Bird Day in Vladivostok

An eagle-owl celebrates Bird Day at the Sad Gorod (Garden City) private zoo in Vladivostok.

An eagle-owl celebrates Bird Day at the Sad Gorod (Garden City) private zoo in Vladivostok.

Vitaliy Ankov / RIA Novosti
An eagle-owl celebrates Bird Day at the Sad Gorod (Garden City) private zoo in Vladivostok

An eagle-owl celebrates Bird Day at the Sad Gorod (Garden City) private zoo in Vladivostok.

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.