Winter weekdays in Novosibirsk

Boys play soccer in the Siberian city of Novosibirsk on Nov. 17, 2015.

Boys play soccer in the Siberian city of Novosibirsk on Nov. 17, 2015.

Ria Novosti/Alexander Kryazhev
Boys play soccer in the Siberian city of Novosibirsk.

Boys play soccer in the Siberian city of Novosibirsk on Nov. 17, 2015.

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.