Fisherman on the ice

Fisherman on the ice of Lake Siverskoye, near the Kirillo-Belozersky Monastery in Vologda Region

Fisherman on the ice of Lake Siverskoye, near the Kirillo-Belozersky Monastery in Vologda Region

Iliya Pitalev/RIA Novosti
Fisherman on the ice of Lake Siverskoye, near the Kirillo-Belozersky Monastery in Vologda Regio.

Man fishing on the ice of Lake Siverskoye, near the Kirillo-Belozersky Monastery in Vologda Regio


 

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.