Buddhist New Year in Chita

Celebrating Buddhist New Year in Chita, Zabajkalsky Krai, Russia on 11 February, 2013. Source: ITAR-TASS

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.