Pedestrians in the city of Veliky Ustyug

Pedestrians in the city of Veliky Ustyug. Source: Evgeny Biyatov / RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.