Valentine’s Day in Moscow

Valentine’s Day in Moscow's park Sokolniki. Source: Yevgeniya Novozhenina / RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.