Flooding in Sochi

Flooding hits ex-olympic city of Sochi. Source: Oleg Smerechinsky/RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.